Anita O'Day

Genre: Jazz, Vocal/Nostalgia. 2 tracks available to license

Play Track name Artist name Date Time Tempo
Sweet Georgia Brown Anita O'Day 1958 4.27 Medium
Tea For Two Anita O'Day 1958 3.44 Medium